Két új szakot indít az International Business School

Nem csak a diákok érdeklődésére, hanem a diplomás munkavállalókat foglalkoztató piaci igényekre is válasz az International Business School (IBS) azon lépése, hogy két új szakot indít 2024-től. A digitális marketing és a pszichológia területén is nagy igény mutatkozik olyan képzésekre, melyek nemzetközi kontextusban, a legfrissebb kutatások és trendek számításba vételével, angol nyelven oktatják a diákokat.

A legsikeresebb képzések

Az IBS 1991-es indulása óta meghonosította Magyarországon a kettős diplomához vezető, angol típusú felsőoktatást. Kiemelt stratégiai partnerük, a The University of Buckingham immár több mint 10 éve sajátjaival egyenrangúnak ismeri el az IBS képzéseit. Az elmúlt években a Dublin Business Schoollal is együttműködést indítottak, így a most induló két új szakot elvégző hallgatók a magyar diploma mellett ír diplomát is szerezhetnek.

Az IBS legtöbb hallgatóval rendelkező szakjai jelenleg a BSc in Corporate Finance és BSc in Business Management alapszakok, amelyek közül az utóbbin a hallgatók tovább specializálódhatnak HR és üzleti pszichológia, marketing, turizmus vagy – hazánkban szinte egyedüliként – művészetmenedzsment irányba. Mesterképzéseik közül az MSc in Strategic International Management és az MSc in IT for Business Data Analytics a legnépszerűbb. Hallgatói elégedettség tekintetében pedig teljes mértékben felzárkózik a már említettek mellé a BSc in Business and Diplomatic Studies, az MSc in Strategic Finance, az MSc in Strategic HRM és az MBA in Strategic Data-Driven Management is.

Az új szakok

A 2024 szeptemberében induló pszichológia, valamint a kereskedelem és marketing alapképzések egy kétéves fejlesztési és akkreditációs folyamat eredményeként kerültek meghirdetésre.

A BA in Psychology alapszakon négy félév budapesti, majd két félév dublini tanulással mindkét intézmény diplomája megszerezhető: az IBS-től a „viselkedéselemző”, a Dublin Business School-tól pedig a „BA in Psychology” diploma. Ezekkel tovább lehet tanulni pszichológusnak, coach-nak, avagy tanácsadó, viselkedéselemző, HR-es, toborzási szakértő vagy akár marketing vagy fogyasztói magatartáskutató területeken is el lehet helyezkedni. Az alapozó készségek, valamint a kognitív, szociál- és fejlődéspszichológia tárgyak mellett a pszichoanalízis, a kutatás és adatelemzés, illetve az alkalmazott viselkedéstudomány területeibe is belekóstolhatnak a hallgatók, melyeket önismereti munka és karriertanácsadás támogat.

A BSc in Commerce and Marketing szakon is két diploma szerezhető, ha a hallgatók az ötödik és hatodik félévet Dublinban töltik, míg az utolsó, hetedik félév pedig mindenkinek kötelező szakmai gyakorlat. A marketing kulcsfogalmainak, valamint az üzleti élet és a menedzsment alapjainak megismerését kiegészítik a digitális média, marketing és kereskedelmi ismeretek. A hallgatók a képzés elvégzésével a digitális eszközök használatának szakértőivé válnak: legkönnyebben digitális marketingmenedzserként, SEO-szakértőként, PPC-specialistaként vagy e-kereskedelmi szakértőként helyezkedhetnek el. A képzés végén az IBS „közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon” diplomája, valamint a Dublin Business School „BA in Marketing – Digital Media” diplomája szerezhető meg.

IBS minőség

Mint minden képzési programjában, az IBS ezeken az új szakokon is nagy hangsúlyt fektet az interaktív, gyakorlatközpontú oktatásra, és arra, hogy oktatói nemcsak kutatói, hanem piaci szakértelemmel és tapasztalattal is rendelkezzenek. Az intézmény diákjai és oktatói több mint 100 országból érkeznek, és az oktatás kis, 16-24 fős csoportokban zajlik.